ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์