สถิติข้อมูลนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
 
    
 
 
 
ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 
  
 
ดูข้อมูล Big Data ของนักเรียนเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง