สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

 

2564

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing
 

2563

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563 https://drive.google.com/file/d/1dSNxzRqWEvEiuKZAxNLZFijXOXL2c26m/view?usp=sharing
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฏาคม 2563 https://drive.google.com/file/d/1Gkvpf2HsmCA6S1b-ohlCaMVVBIMcRBmx/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563 https://drive.google.com/file/d/1tuUHPKdIktRp1gmP7pv9t6d1jjVJ3Dpi/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563 https://drive.google.com/file/d/1HRFNiDLE-FgWlS8gRj9kAVOPQfEJuVJ8/view?usp=sharing
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 https://drive.google.com/file/d/1J8grGM4ffseQHJzKXmWCQAG87-uMnTO9/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing
 

2562

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562 https://drive.google.com/file/d/1O_qBwefeDGqOu02_voMb7MLZpUatXWj7/view?usp=sharing