เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน



เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<