สถิติข้อมูลนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 
  
 
 
ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 
  
 
 
 
 
ดูข้อมูล Big Data ของนักเรียนเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง
https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4bigdata/school