รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน