งบทดลอง

 

 

 

ปีงบประมาณ 2565

 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2564 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing งบทดลองเดือนธันวาคม 2564  https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing
งบทดลองเดือนมกราคม 2565  https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing งบทดลองเดือนมีนาคม 2565  https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing
 งบทดลองเดือนเมษายน 2565  https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565  https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing