​

 

 

 

  ดาบตำรวจสมคิด ภู่ผ่าน
นิติกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 081-8754039
Email : -